Stubište Lipovica 2

Sportska dvorana, Opatija

+385 91 516 3250

studionoa2010@gmail.com